Novosti

ZAKLJUČCI DRUGE KONFERENCIJE  “DRUŠTVENE DEVIJACIJE”
Kategorija:
20.10.2017

Na Drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji je prezentovano 48, od ukupno prijavljenih 65 radova i donijeti su zaključci sa smjernicama za naredno djelovanje.

DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA  „DRUŠTVENE DEVIJACIJE“
Kategorija:
16.10.2017

Održana je druga konferencija „Društvene devijacije“. Detaljnu agendu pogledajte u prilogu.

Saradnja sa Udruženjem penologa regije Banja Luka
Kategorija:
07.05.2017

Predsjednik Centra modernih znanja je 05.05.2017. potpisao sporazum o saradnji sa Udruženjem penologa regije Banja Luka, kroz koji se definišu različiti oblici saradnje: zajednički naučno-istraživački rad na projektima od nacionalnog, regionalnog ievropskog značaja, saradnja u svrhu transfera znanja i iskustva, organizovanje edukativnih seminara, te ostale forme stručne i naučne saradnje. Razmjena teoretskih i praktičnih znanja i iskustava ima za cilj podizanje ukupnog nivoa znanja i sposobnosti zaposlenih u djelatnostima koje se bave maloljetničkom delikvencijom, penologijom, te fenomenologijom i etiologijom kriminala uopšte.

Zaključci Međunarodne naučne konferencije  “Društvene devijacije” na temu  “Probacija i alternativne sankcije”
Kategorija:
05.10.2016

Konferencija “PROBACIJA I ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE – MOGUĆNOST I PERSPEKTIVE” predstavila aktulene i zanimljive teme.

Dr Kristina Bobrek Macanović – U mreži umreženog marketinga
Kategorija:
04.06.2016

Na tržištima širom svijeta dešavaju se paralelno mnogi procesi, koji uzrokuju neophodne promjene u načinu komuniciranja sa korisnicima. Životni ciklus proizvoda je dramatično skraćen. Broj konukrenata se smanjio, ali je broj robnih marki značajno povećan. Jeftinije je zamijeniti nego popraviti. Domaća tržišta postaju nedovoljna. Sve je veći naglasak na direktnom online marketingu. Ljudi, bilo gdje u svijetu, imaju pristup Internetu gdje mogu potražiti i naručiti robu. Prostor za oglašavanje je sve zasićeniji. Sa jedne strane, tržišni segmenti su sve manji i manji, a, sa druge strane, mediji su jako fragmentirani.