Novosti

Kategorija:
03.08.2019

CEEOL (Central and Eastern European Online Library) je jedna od najobimnijih digitalnih biblioteka akademskih časopisa i elektronskih knjiga autora iz Centralne i Istročne Evrope. U digitalnoj sferi, koja se jako brzo mijenja, CEEOL je pouzdan izvor radova za naučnike, izdavače i istraživače. Trenutno, preko 1000 izdavača svoja izdanja imaju i u bilblioteci CEEOL, a baza se svakim danom uvećava. Časopis Društvene devijacije je dostupan u ovoj digitalnoj biblioteci na linku  https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2436

Kategorija:
03.08.2019

Časopis Društvene devijacije je uvršten u evropsku bazu naučnih radova Erih Plus "The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences" koja je kreirana i razvijena od strane istraživača širom Evrope pod koordinacijom komiteta za društvene nauke "Standing Committee for the Humanities (SCH)" i evropske naučne fondacije "European Science Foundation (ESF)".  Listing časopisa u bazi je dostupan na linku https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=496855

Kategorija:
31.07.2019

U okviru Centra je realizovan projekat turističke promocije Banja Luke, kroz zanimljivo koncipirani web sat www.dozivibanjaluku.com Na ovom mjestu možete „doživjeti Banja Luku“ na novi način, birajući rutu koja najviše odgovara onom što volite, onom kako otkrivate nove gradove ili onom u čemu najviše uživate. Ovaj sajt Vas vodi kroz nekoliko ruta: kulinarska ruta, adrenalnin ruta, ćevap ruta, spavanjac ruta, kulturno-istorijska ruta, itd. Svaka od ruta Vam nudi mogućnost da kroz mjesta obilježena na mapi, upoznate kulturnе i istоriјskе spоmеnikе, аli i drugе sаdržаје kао štо su prirоdni rеsursi, gаstrоnоmskе mаnifеstаciје, rеstоrаnе, nоćnе klubоvе, izlеtištа, pаrkоvе, spоrtskе i kulturnе sаdržаје, аli krоz prоstоrnо plаnirаnе оbilаskе koji će Vas voditi da u duhu te rute doživite Banja Luku. Izaberite svoju rutu i upustite se u istraživanje! Projekat je podržan od Ministarstva za trgovinu i turizam Republike Srpske

Kategorija:
30.07.2019

U međunarodnoj naučnoj bazi časopisa SJIF Journal Master List, zborniku radova Društvene devijacije je dodijeljen impact factor 5,679. Zahvaljujemo se svim autorima koji su učestvovali sa svojim radovima!

Zaključci četvrte međunarodne konferencije Društvene devijacije
Kategorija:
10.06.2019

Na naučnoj konferenciji koja je održana 31.05. – 01.06. 2019. godine u Banja Luci od ukupno 66 prijavljenih tema prezentovano je 34. Uzimajući u obzir debate koje su se vodile na sesijama, kao i dostavljene zaključke od strane moderatora, sumirali smo sve dostavljene materijale i donijeli zaključke koje ukazuju na određene probleme, posljedice, ali i moguća rješenja kada je u pitanju položaj marginalizovanih grupa u društvu.