Novosti

IME

INSTITUCIJA

Naziv rada

Država

dr Filip Mirić

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

Vaspitna mera upućivanje u vaspitnu ustanovu u uporednom pravu

Srbija

dr.sc. Marko Romić                  prof.dr.sc. Maja Ljubetić

Centar za mentalno zdravlje Mostar, Filozofski fakultet Split

The interrelationship between adolescents' self-esteem and parental acceptance

BiH, Hrvatska

prof.dr Dragana Vilić

Ekonomski fakultet Banja Luka

Nepovoljan položaj mladih na tržištu rada - rizik društvene marginalizacije mladih

BiH

Akademik prof.dr Miodrag Simović                

Prof.dr. Mira Spremo

Ustavni sud BiH                              Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci

Zanemarivanje i zlostavljanje djece u porodici

BiH

dr Petar Đ. Rajčević

Učiteljski fakultet u Prizrenu

Vaspitni rad sa decom predškolskog uzrasta

Srbija

mag.paed. Mia Lakotić                                    Izv.prof.dr.sc. Siniša Kušić                                izv.prof.dr.sc Kornelija Mrnjaus

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Vrijednosti nastavnika kao čimbenik skrivenog kurikuluma

Hrvatska

prof.dr Nataša Vilić

Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci

Uloga umjetnosti u obrazovanju i vaspitanju djece i mladih

BiH

doc.dr Tatjana Marić                               prof.dr Sanja Radetić Lovrić

Prirodno-matematički fakultet Banja Luka                                     Filozofski fakultet Banja Luka

Izazovi i problemi savjetovanja djece i mladih u školi

BiH

dr Gordana Nikolić

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbija

Deca kao žrtve kriminala od strane maloletnika

Srbija

dr Aleksandra Šinidić                                                      dr Jurka Lepičnik Vodopivec

Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci                                                      Pedagoška fakulteta Unverze na Primorskem 

Pedagoške implikacije razvoja rezilijentnosti djece pri uključivanju u vrtić tokom pandemije u Sloveniji i BiH

BiH                                     Slovenija

Milana Lukić                                                 Nataša Mijušković

Predškolska ustanova "Savski venac"

Inkluzivno obrazovanje dece

Srbija

mr.sc. Anel Ramić

Islamski pedagoški fakultet Bihać

Cyber bullying - nasilje putem interneta

BiH

prof.dr Marina M. Simović                                  prof.dr Vladimir M.Simović

Ombudsmen za djecu Republike Srpske                                                                    Tužilaštvo BiH

Nasilje u porodici u krivičnom pravu država u okruženju BiH

BiH

Sanda Milošević

JU OŠ „ Mladen Stojanović“ Laktaši

Rad sa darovitom djecom

BiH


doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić                                     Josipa Periš

Filozofski fakultet Split                           Dječiji vrtić "Dugi Rat"

Autonomija odgojitelja i razvoj partnerskih odnosa sa roditeljima

Hrvatska

dr Valentina Smolović

Viši sud Podgorica

Delinkventno ponašanje djece i adolescenata u Crnoj Gori 2015- 2020

Crna Gora

mr.sc. Ivona Ljevak                                         Ana Mišković mag.sanit.ing.                        Dr.sc. Marko Romić

Fakultet zdravstvenih studije Sveučilište u Mostaru                                                  Centar za mentalno zdravlje, Dom zdravlja Mostar

Sklonost akademskom varanju studenata Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

BiH

Milica Rakonjac                                             prof.dr. Hatidža Beriša                                    

IRM Bor                                                        Univerzitet odbrane u Beogradu, Škola nacionalne odbrane

Uloga alternativnih mera u suzbijanju maloletničkog prestupništva

Srbija

prof.dr.sc. Krunoslav Nikodem                       Silvija Bunjevac Nikodem

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Zagreb

OD TRADICIONALNOSTI PREMA AUTONOMIJI? Promjene u vrijednostima za socijalizaciju u Srednjoj i Istočnoj Europi

Hrvatska

doc.dr Ivana Radovanović                                  prof.dr Danijela Spasić

Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

Fenomenološke karakteristike kriminala maloletnika u Republici Srbiji – pretpostavka za uspešnu prevenciju

Srbija

dr.sc. Sofija Vrcelj
Andrea Lach, mag. educ. philol. croat. et paed.

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Školski pedagog i  medijska pismenost

Hrvatska

Kristina Alviž Rengel, mag.prim.educ.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Suradnički odnosi između odgajatelja i roditelja

Hrvatska

prof.dr. Lejla Kafedžić                                          doc.dr Sandra Bjelan - Guska

Filozofski fakultet u Sarajevu

Unapređenje kvalitete života mladih u univerzitetskom okruženju

BiH

mr Predrag Janković

Advokatska kancelarija Cvijanović

Međunarodnopravna zaštita prava deteta

BiH                                  

prof.dr Slađana Dragišić Labaš

Filozofski fakultet Beograd

Suicidno ponašanje adolescenata i mladih odraslih: razmatranje rizičnih faktora

Srbija

doc.dr Vanda Božić

Pravni fakultet, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad

Kaznenopravna zaštita od nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj– teorija i praksa

Srbija

prof.dr Nemanja Đukić

Fakultet političkih nauka Banja Luka

Uloga stgripova u razvoju djece  Alan Ford - studija slučaja

BiH

prof.dr Goran Jovanić                                         dr.Vera Petrović

Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Kvalitet života kroz prizmu korektivno-rehabilitacionih programa za mlade u sukobu sa zakonom

Srbija

Dr. Zvereva Olga, Prof.

Moscow Pedagogical State
University

The role of family education in the socialization of preschool children

Rusija

dr.sc. Daša Poredoš Lavor                        Kristina Turudić Leko, MBA                         

Novi život d.o.o. Sisak                                 Učilište Magistra 

Izazovi skrbi za ostarjele roditelje u suvremenom društvu – iskustva iz prakse u vremenu pandemije covid-19 i potresa katastrofalnih razmjera

Hrvatska

Dr. Ganicheva Alla, Assoc. Prof.           Dr.  Lubchenko Olga, Assoc. Prof.       

 Dr. Kaitov Alexander, Assoc. Prof.

Moscow city pedagogical University

New methodological approach to work with students in the conditions if digitalization

Rusija

Slađana Milošević, MA

Institut za mentalno zdravlje

Uticaj porodičnog disfunkcionisanja na razvoj zavisnosti od kockanja kod mladih

Srbija

doc.dr Dragan Stefanovski

Nezavisni istraživač

Leisure time and the manifesting forms of juvenile delinquency in the World Pandemic

Makedonija

Marija Barjaktarović

JU OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“

Obrazovanje učenika romske nacionalnosti u vrijeme pandemije

Crna Gora

prof.dr.sc. Ksenija Butorac

Visoka policijska škola, Ministarstvo unutarnjih poslova

Nasilje nad djecom tijekom pandemije COVID-19

Hrvatska

Ljubinka Lazić, mr.sci.soc.ped.

Regionalno udruženje stručnih radnika socijalne djelatnosti Doboj

Socijalna anamneza u funkciji procjene i dijagnostike maloljetnog prestupnika u krivično-pravnom postupku

BiH

Ljilja Barjaktarović

OŠ „Blažo Jokov Orlandić“

Opravdanost promjene strategije obrazovanja nakon pandemije

Crna Gora

prof.dr. Vesna S. Trifunović
prof.dr. Gordana Budimir Ninković
prof.dr. Borka Vukajlović

Fakultet pedagoških nauka    Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
Alfa BK Univerzitet     Beograd
Pedagoški fakultet , Nezavisni univerzitet Banja Luka

Škola i sport: priprema budućih učitelja za vođenje sportskih školskih sekcija

Srbija, BiH

Snježana Pavlić
Željka Knotek Maloić

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Izricanje i provođenje kaznenopravnih mjera i sankcija prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima u Republici Hrvatskoj

Hrvatska

mr Ilija Trninić

Univerzitet u Banja Luci

Programi za mlade novih generacija u funkciji vaninstitucionalne diplomatije

BiH

Goran Brkić
doc.dr Lucija Vejmelka
Katarina Radat

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike  Hrvatske, načelnik sektora probacije
Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet  Sveučilišta u Zagrebu
Društvo za socijalnu podršku, Zagreb

Zlostavljanje i iskorištavanje djece u online okruženju: analiza dokumentacije osuđenih počinitelja u zatvorskom i probacijskom sustavu u Hrvatskoj

Hrvatska

Milica Jovičić

Nezavisni univerzitet Banja Luka, studnetica psihologije

Novi modaliteti prepoznavanja i rada sa nadarenom, talentovanom i izvrsnom omladinom

BiH

Ivica Luketić

Ministarstvo pravosuđa

Kazna maloljetničkog zatvora u R.Hrvatskoj kao nateža kaznenopravna snakcija za mlade počinitelje kaznenih djela

Hrvatska

prof.dr. Snježana Šušnjara
mr.sc. Kata Bešker

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odjel dječje i adolescentne psihijatrije u Sarajevu

Specifičnosti roditeljstva s djecom narušenog mentalnog zdravlja

BiH

dr.sc Emina Dedić Bukvić

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Digitalno kompetentni nastavnici: osnaživanje učenika za rad u digitalnom okruženju

BiH

Izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
Izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović
Marija Buljan mag.soc.

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Aspekti zdravog života studenata Sveučilišta u Splitu: sociološko istraživanje

Hrvatska

Olga Mikhailova Ph.D.

Department  of  Psychology and Pedagogics, Peoples' Friendship University of Russia

Problems of responsibility formation and developement in modern adolescent and young people

Rusija

mr Terzic Nikola

Ministarstvo unutrasnjih poslova Crne Gore

Vaspitni nalog kao alternativna mjera prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela

Crna Gora

prof.dr Anita Zovko
mr Sara Imamović
mr Leo Klapan

Filozofski fakultet u Rijeci                           OŠ „Pećine“ i OŠ „Srdoči“ u Rijeci

Uloga trenera u razvoju sportaša

Hrvatska

mr Sandra Raspopović

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Djeca kao žrtve nasilja

Crna Gora

Marija Guć mag.paed.
mr.sc. Joško Barbir
dr.sc. Sonja Kovačević

Dječji vrtić „Hugo“
Filozofski fakultet u Splitu

Implicitne pedagogije odgajatelja

Hrvatska

Ranka Kazimirović

Univerzitet u Banja Luci, master studij

Obilježja nova generacije mladih i važnost neformalnog obrazovanja

BiH

dr.sci Šahim Kahrimanović

JU Terapijska zajednica Kampus

Upotreba droga kao oblik devijantnog ponašanja među mladima - sociološka perspektiva

BiH

dr Suad Hasanović

JU OŠ "Kalesija"

Učenje u grupi i njegove karakteristike

BiH

dr Zorica Mršević

Institut društvenih nauka Beograd

Deca žrtva masovnih ubistava

Srbija

Doc.dr Helena Lajšić

Unverzitetska jedinica NUB RS

Obrazovne tehnologije kao podrška u edukaciji mladih

BiH

prof.dr Milana Ljubičić

Filozofski fakultet Beograd

Nasilje odrasle djece nad ostarijelim roditeljima u Beogradu: analiza službene građe

Srbija

Prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin
Dr.sc. Davorka Martinjak
Suzana Kikić

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Visoka policijska škola, Policijska akademija, MUP RH

Nasilan viktimizacija djece u pandemijskim uvjetima življenja u Hrvatskoj

Hrvatska

prof.dr Jagoda Petrović

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjaluci

Kvalitet života porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini

BiH

Prof. dr Danica Vasiljević-Prodanović
Ass. mr Ljiljana Stevković

Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Bavljenje sportom i maloletnička delinkvnecija

Srbija

Samira Hunček, MA

Ministarstvo sigurnosti BiH

Djeca potencijalne žrtve trgovine ljudima - prepoznavanje i identifikacija

Bosna i Hercegovina

prof.dr Jasminka Zloković

Filozofski fakultet Rijeka

Osobne i kontekstualne odrednice osnaživanja i kvalitete života obitelji iz perspektive mladih

Hrvatska

Mr.sc. Alma Hadžić                                           Doc.dr Lejla Osmić

Odgojni centar Kantona Sarajevo
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,   Odsjek za pedagogiju

Hraniteljstvo kao alternativni oblik zbrinjavanja djece – teorija i praksa

BiH

dr. Amer Osmić
dr. Enita Čustović
prof.dr Ehlimana Spahić

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Zadovoljstvo mladih životom u Bosni i Hercegovini

BiH

prof.dr Borislav Đukanović                            mag.sci Ana Maksimović                      

Univerzitet Donja Gorica u Podgorici

Porodični faktori za zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i bihevioralne zavisnosti

Crna Gora

Lina Dečman Molan, spec.dipl.inž.rač.

Strokovna gimnazija, Šolski center Kranj

Delo učitelja z nadarjenimi dijaki

Slovenija

dr Špela Oman

Gimnazija Škofja Loka

Nekaj predlogov za krepitev psihične odpornosti skozi pouk tujega jezika

Slovenija

dr Marija Maljković

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd

Specifičnosti procesa obrazovanja maloletnih delinkvenata

Srbija

prof.dr Sunčica Dimitrijoska

Unverzitet "Sv. Kiril i Metodij" Filozofski fakultet

Socijalne usluge za decu u riziku

Makedonija

dr Sandi Dizdarević

Univerzitet modernih znanosti CKM Mostar

Profiliranje osuđenih lica i maloljetnih prestupnika prilikom dolaska na izdržavanje kazne zatvora

BiH

Milijana Prorok

 

Inkluzivno obrazovanje i socijalizacija djece

BiH

dr.sc. Marijana Škutor

Sveučilište Hercegovina

Sposobnost učenika za rješavanje sporova

BiH

Dušanka Slijepčević, MA                                       prof.dr Biserka Košarac

Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci           Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu

Uticaj igre i gejmifikacije na ubapređenje kvaliteta života studenata

BiH

Prof. dr  Azra Adžajlić-Dedović                      Prof.dr Marina M. Simović

 

Sekundarna viktimizacija žrtava nasilja u porodici u BiH

BiH

prof.dr Vildana Pleh                                                dr Vahida Djedović

Pravni faklutet Sarajevo                                 Savjetovalište VD

Art terapija kao psihoterapija u radu sa djecom i maloljetnicima u sukobu sa zakonom

BiH

Almina Šatrović                           Sanela Pekić

Asocijasija socijalnih radnika Kantona Srajevo

 Utjecaj pandemije COVID 19 na način funkcionisanja porodice

BiH

Ružica Stojanović

 

Uloga organa starateljstva i socijalnog rada u zaštiti mladih sa disocijalnim ponašanjem

BiH

Prilozi:
LISTA PRIJAVLJENIH UČESNIKA ZA VI MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU.docx [33.24Kb]