Novosti

Kategorija:
18.09.2022

 

VII Međunarodna naučna konferencija „Društvene devijacije“ na temu “Poremećaji u ponašanju djece i mladih” održana je 09. i 10.09.2022. u Banja Luci. Tema konferencije je izuzetno aktulena, posvećena problemima socijalno neprilagođenog ponašanja djece i mladih, kojom želimo  upozoriti  na  potrebu  veće  stručne  posvećenosti  i  društvenog angažmana ovoj izuzetno važnoj problematici. Cilj ovogodišnje konferencije je bio da se prezentuju dosadašnja iskustva stručnjaka i naučnih radnika, efikasna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti preveciju pormećaja u ponašanju mladih generacija.

 

Naučne radove je prijavilo više od 120 naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Nigerije, a neke od predstavljenih tema su: ZLOUPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI I RIZIČNA PONAŠANJA MLADIH U SAVREMENOM POTROŠAČKOM DRUŠTVU SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LJUBAVNIH ODNOSA MLADIH NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, KOCKANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA: UČESTALOST i POVEZANA PONAŠANJA KOJA VODE KA ZAVISNOSTI, ODRASTANJE DJECE U DISFUNKCIONALNIM I DEFICIJENTNIM OBITELJIMA, MALOLETNICI KAO UČINIOCI IMOVINSKIH KRIVIČNIH DELA, SOCIJALIZACIJA U DIGITALNOM OKRUŽENJU, itd.

Kategorija:
22.08.2022

Ovogodišnja konferencija, sedma po redu, je okupila najveći broj autora do sada. Kompletnu listu pogledajte u prilogu.

Kategorija:
14.02.2022

Sedma međunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije" će se održati u Banja Luci 09.09. i 10.09.2022. na temu "Poremećaji u ponašanju djece i mladih".

U današnjem (post)modernom, globalnom društvu kojeg karakterišu velike „tranzicijske tegobe“ razmatranje poremećaja u ponašanju i izučavanje ovih pojava jeste u isto vrijeme i moralno, humanističko, ekonomsko, sociološko i pravno pitanje.

Ovogodišnja konferencija posvećena  je problemima  socijalno neprilagođenog ponašanja djece  i mladih, kojom  želimo  upozoriti  na  potrebu  veće  stručne  posvećenosti  i  društvenog angažmana ovoj izuzetno važnoj problematici. S tim u vezi želimo govoriti o poremećajima u ponašanju sa kojim se svakodnevno susrećemo bilo u užoj ili široj okolini. Kako bismo ovaj problem sagledali iz ugla raznih naučnih disciplina, ponudili smo veliki broj podtema da bismo motivisali naučne radnike, ali i ljude sa bogatim praktičnim iskustvom, da kroz svoje radove pomognu u rasvetljavanju i rješavanju ovog društvenog problema.

Svi detalji o konferenciji, kao i uputstvo za autore, nalaze se u pozivnom pismu u prilogu.

Prilog:
Download this file (Pozivno pismo 2022.docx)Pozivno pismo 2022.docx[ ]60 kB
Kategorija:
26.08.2021
Kategorija:
20.07.2021

Peti građanski forum „OBEĆANO! UČINJENO?“ održan je 16.07.2021. u Prnjavoru sa ciljem promocije kulture dijaloga, ali i edukacije građana na koji način mogu da da budu aktivni učesnici promjena u svojoj mjesnoj zajednici i svom gradu. Projekat „OBEĆANO! UČINJENO?“ se realizuje sa ciljem povećanja svijesti i odgovornosti građana da se aktivno uključe u rješavanje problema u svojoj lokalnoj zajednici, kao i izboru njihovih predstavnika u okviru mjesnih zajednica, te utvrđivanja da li se predizborna obećanja ostvaruju.

 

Gosti odbornici su bili Nemanja Lukić, Marina Đuraš i Mile Šljivić, a građani su učestvovali uživo u dijalogu u Centru za kulturu, ali i pratili live prenos na portalima Micromreža i Infoveza.

Neke od prihvaćenih i istaknutih građanskih ideja na ovom građanskom forumu su:

  • Da se pokrene inicijativa za izgradnju stanova za mlade bračne parove koje će opština Prnjavor jednim dijelom sufinasirati,
  • Da se u centru grada izgradi šahovsko polje za veliki šah kako bi osobe treće životne dobi mogli da upotpune svoje slobodno vrijeme i da se druže,
  • Da se postave oznake sa natpisima sela jer većina nije adekvatno označena, te da se u gradu postave oznake sa natpisima ulica i postave oglasne ploče u gradu kojih nema dovoljno.

Odbornici će se za navedene inicijative zalagati u skupštinskim klupama.

Video snimke svih pet panela iz gradova Banja Luka, Gradiška, Srbac, Laktaši i Prnjavor, građani mogu vidjeti na stranici Centra modernih znanja i Micromreža, te pratiti da li će ono što su odbornici rekli i obećali, ispuniti u svom radu u narednom periodu.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).