Novosti

OBUKA „KAKO PREPOZNATI DIJETE ŽRTVU PORODIČNOG NASILJA“
Kategorija:
12.11.2017

Obuka za vaspitače javnih i privatnih predškolskih ustanova je održana 11.11.2017.

ZAKLJUČCI DRUGE KONFERENCIJE  “DRUŠTVENE DEVIJACIJE”
Kategorija:
20.10.2017

Na Drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji je prezentovano 48, od ukupno prijavljenih 65 radova i donijeti su zaključci sa smjernicama za naredno djelovanje.

DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA  „DRUŠTVENE DEVIJACIJE“
Kategorija:
16.10.2017

Održana je druga konferencija „Društvene devijacije“. Detaljnu agendu pogledajte u prilogu.

Saradnja sa Udruženjem penologa regije Banja Luka
Kategorija:
07.05.2017

Predsjednik Centra modernih znanja je 05.05.2017. potpisao sporazum o saradnji sa Udruženjem penologa regije Banja Luka, kroz koji se definišu različiti oblici saradnje: zajednički naučno-istraživački rad na projektima od nacionalnog, regionalnog ievropskog značaja, saradnja u svrhu transfera znanja i iskustva, organizovanje edukativnih seminara, te ostale forme stručne i naučne saradnje. Razmjena teoretskih i praktičnih znanja i iskustava ima za cilj podizanje ukupnog nivoa znanja i sposobnosti zaposlenih u djelatnostima koje se bave maloljetničkom delikvencijom, penologijom, te fenomenologijom i etiologijom kriminala uopšte.

Zaključci Međunarodne naučne konferencije  “Društvene devijacije” na temu  “Probacija i alternativne sankcije”
Kategorija:
05.10.2016

Konferencija “PROBACIJA I ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE – MOGUĆNOST I PERSPEKTIVE” predstavila aktulene i zanimljive teme.