Novosti

V Međunarodna konferencija Društvene devijacije, na temu "Porodica i savremeno društvo - izazovi i perspektive" će se održati u Banja Luci 05. i 06.06.2020.

Porodica je u današnje vrijeme suočena sa brojnim teškoćama i problemima kako bi se održale i ispunile pretpostavljene funkcije i očekivane uloge. Promjene koje se odvijaju velikom brzinom u svim segmentima savremenog društva ostavljaju značajne posljedice na stanje, razvoj, ulogu i mjesto porodice u društvu.

Porodica kao jedna od najstarijih ljudskih institucija doživjela je mnoge transformacije na individualnom planu, koje su se reflektovale prvenstveno na promjene životnoga stila i porodične strukture. Bez obzira na njenu strukturu, životni stil ili zaposlenost roditelja, dijete predstavlja integralni dio života u porodici, a pozitivni odnosi i porodično zajedništvo značajan faktor njezinog zdravog razvoja. Porodica je mjesto gdje se nadasve dijete razvija fizički, intelektualno, gdje razvija svoje osjećaje, socijalne i moralne vrijednosti, te gdje se stvara i razvija porodični identitet.

Problemi sa kojima se savremena porodica suočava i na početku XXI vijeka su i dalje siromaštvo, nezaposlenost, nasilje, međugeneracijsko razmimoilaženje, nedostatak ljubavi i razumijevanja, loša socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje članova domaćinstva, iseljavanje, migracije i drugi socijalni i ekonomski uticaji koji svakodnevno ugrožavaju funkcionalnost porodice. Upravo izazovi koji su stavljeni pred savremenu porodicu početkom XXI vijeka podstakli su nas da se bavimo ovom zahtjevnom temom. S tim u vezi Centar modernih znanja organizuje ovu konferenciju.

Cilj konferencije je da se prezentuju dosadašnja iskustva stručnjaka i naučnih radnika, efikasna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost savremene porodice. Program konferencije je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih naučnih oblasti da daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje viđenje i naučne poglede kada je u pitanju položaj porodice u savremenom društvu. Pozivno pismo preuzimite u prilogu.

 

 

Prilozi:
20231005141013 Pozivno pismo.docx [60.81Kb]