Novosti

Kategorija:
08.10.2019

Uz podršku Grada Banja Luka realizujemo projekat "Prevencija rizičnog ponašanja djece kroz kulturu i sport". U okviru projekta, dječaci iz Dnevnog centra za maloljetnike, u pratnji stručnog tima, posjećuju muzej, pozorište, bioskop, bave se kuglanjem i plivanjem, te drugim kulturnim i sportskim aktivnostima. Podstičemo ove dječake da razmišljalju o sebi i svojim mogućnostima, jačanjem njihovih socijalnih vještina i kompetencija.