Novosti

Kategorija:
30.07.2019

U međunarodnoj naučnoj bazi časopisa SJIF Journal Master List, zborniku radova Društvene devijacije je dodijeljen impact factor 5,679. Zahvaljujemo se svim autorima koji su učestvovali sa svojim radovima!