Novosti

Sedma međunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije" će se održati u Banja Luci 09.09. i 10.09.2022. na temu "Poremećaji u ponašanju djece i mladih".

U današnjem (post)modernom, globalnom društvu kojeg karakterišu velike „tranzicijske tegobe“ razmatranje poremećaja u ponašanju i izučavanje ovih pojava jeste u isto vrijeme i moralno, humanističko, ekonomsko, sociološko i pravno pitanje.

Ovogodišnja konferencija posvećena  je problemima  socijalno neprilagođenog ponašanja djece  i mladih, kojom  želimo  upozoriti  na  potrebu  veće  stručne  posvećenosti  i  društvenog angažmana ovoj izuzetno važnoj problematici. S tim u vezi želimo govoriti o poremećajima u ponašanju sa kojim se svakodnevno susrećemo bilo u užoj ili široj okolini. Kako bismo ovaj problem sagledali iz ugla raznih naučnih disciplina, ponudili smo veliki broj podtema da bismo motivisali naučne radnike, ali i ljude sa bogatim praktičnim iskustvom, da kroz svoje radove pomognu u rasvetljavanju i rješavanju ovog društvenog problema.

Svi detalji o konferenciji, kao i uputstvo za autore, nalaze se u pozivnom pismu u prilogu.

Prilozi:
Pozivno pismo 2022.docx [60.85Kb]