Novosti

Kategorija:
15.02.2021

Pozivamo Vas da budete dio VI Međunarodne naučne konferencije „Društvene
devijacije”, na temu UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH,  koja će se održati 10.09. i 11.09.2021. godine u Banjoj Luci.
Sve detalje možete vidjeti u pozivnom pismu u prilogu ove stranice. Podsjećamo da se Zbornik sa naučnog skupa nalazi u naučnim bazama CEEOL, ERIH PLUS, SJIF Journal
Master List (SJIF 2019 – 5,679).

Prilog:
Download this file (Pozivno pismo 2021.docx)Pozivno pismo 2021.[ ]60 kB