Novosti

ZAKLJUČCI DRUGE KONFERENCIJE  “DRUŠTVENE DEVIJACIJE”
Kategorija:
20.10.2017

Na Drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji je prezentovano 48, od ukupno prijavljenih 65 radova i donijeti su zaključci sa smjernicama za naredno djelovanje.