Novosti

Zaključci Međunarodne naučne konferencije  “Društvene devijacije” na temu  “Probacija i alternativne sankcije”
Kategorija:
05.10.2016

Konferencija “PROBACIJA I ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE – MOGUĆNOST I PERSPEKTIVE” predstavila aktulene i zanimljive teme.