Novosti

Saradnja sa Udruženjem penologa regije Banja Luka
Kategorija:
07.05.2017

Predsjednik Centra modernih znanja je 05.05.2017. potpisao sporazum o saradnji sa Udruženjem penologa regije Banja Luka, kroz koji se definišu različiti oblici saradnje: zajednički naučno-istraživački rad na projektima od nacionalnog, regionalnog ievropskog značaja, saradnja u svrhu transfera znanja i iskustva, organizovanje edukativnih seminara, te ostale forme stručne i naučne saradnje. Razmjena teoretskih i praktičnih znanja i iskustava ima za cilj podizanje ukupnog nivoa znanja i sposobnosti zaposlenih u djelatnostima koje se bave maloljetničkom delikvencijom, penologijom, te fenomenologijom i etiologijom kriminala uopšte.