Video

Građanski forum Banja Luka

 On line građanski panel, u okviru projekta OBEĆANO! UČINJENO?, na kojem odbornici Dijana Ješić, Dragan Banjac i Saša Lazić odgovaraju na pitanja upućena putem digitalnih medija