O savjetovalištvu

Da li ste nekada izgubili mobilni telefon ili ga negdje zaboravili? Kako ste se osjećali i ponašali? Siguran sam da su mnogi od vas, koji su se našli u ovakvim situacijama, osjetili neku vrstu nelagode i nesigurnosti. Možda i strah da će se baš u tom momentu kada je telefon zaboravljen i izgubljen desiti nešto jako važno i odlučujuće u vašem životu. Strah od gubitka mobilnog telefona smatra se socijalnom fobijom koja izaziva promjene u disanju, drhtanju, pojačava znojenje, dezorijentisanost...Nomofobija je osjećaj straha od gubitka mobilnog telefona i nemogućnosti uspostavljanja telefonskih poziva. Zapravo nomofobija uzrokuje strah i paniku kod ljudi.

Nomofobija je jedan od indikatora da ste ovisni o mobilnim telefonima i da jako teško funkcionišete u takvim situacijama. Pokušajte sami par sati bez telefona svaki dan i testirajte svoje ponašanje. Ako ste osjetili strah i fobiju, te teško funkcionišete u takvim okolnostima potražite pomoć naših stručnjaka.