Izdavačka djelatnost

Knjiga nas uvodi u razne društvene probleme kojima se najintenzivnije bavi socijalna pedagogija. Obzirom na širok spektar izučavanja koji obuhvata predmet socijalne pedagogije mi smo se u ovoj knjizi bazirali na četiri ključne teme ili problema i to: socijalno neprilagođeno ponašanje djece predškolskog i školskog uzrasta, rizične i protektivne faktore, socijalno neprilagođeno ponašanje adolescenata i maloljetničko prestupništvo. Kroz brojne primjere socijalno neprilagođenog ponašanja ukazali smo jednim dijelom i na uzroke takvog ponašanja.  Takođe, ne smijemo zaboraviti koliko su  prevencija i resocijalijalizacija važni za oblast socijalne pedagogije, kao i drugih naučnih disciplina koje se bave ovim problemima. Ova knjiga namijenjena je studentima prvog ciklusa studija kako bi se upoznali sa polaznim osnovama socijalne pedagogije, ali isto tako sadržaj ove knjige može pomoći i drugim pomažućim profesijama i stručnjacima iz prakse da obnove i prošire svoja znanja iz ove oblasti.