O nama

Uputstvo se nalazi u prilogu.

Prilog:
Download this file (RECENZENTSKA FORMA.doc)RECENZENTSKA FORMA.doc[ ]74 kB

Primjer apstrakta se nalazi u prilogu.

Prilog:
Download this file (Primjer Apstrakta.docx)Primjer Apstrakta.docx[ ]17 kB

Etičke norme obuhvataju kodekse i principe ponašanja.

Dužnost i odgovornost urednika

Pored opštih poslova, kao što su poboljšanje kvaliteta i integriteta zbornika, podsticanje autora, čitalaca i debate, urednici prihvataju obavezu kroz slobodnu volju da primjenjuju sljedeće nadležnosti:

Redakcija

Uređivački odbor će biti generisan od priznatih stručnjaka koji imaju zvanje iz kompetentnih naučnih oblasti. Urednik će obezbijediti puno ime članova i kontakt informacije na web stranici časopisa.

Odluke o objavljivanju

Urednik bi trebao biti odgovoran koji od radova, koji se dostavljaju časopisu/zborniku, će biti objavljeni u časopisu/zborniku. Validacija predmetnog rada i njegov značaj za istraživače i čitaoce utiču na odluku. Urednik može biti vođen pravilima uredničkog odbora časopisa i ograničen zakonskim zahtjevima, narušavanjem autorskih prava i plagijatom.Urednik može da konsultuje zamjenika urednika, ko-urednika ili drugog urednika (zavisno od formulacije) da razmotri rukopise, prilikom donošenja odluke.Urednik može da se sastane sa drugim članovima uredništva ili sa recenzentima prilikom donošenja odluke. Urednici imaju odgovornost da zaštite anonimnost recenzenata i / ili autora prema najvišim akademskim standardima.

Proces recenzentskog postupka

Svi se radovi recenziraju u dvostrukom anonimnom recenzentskom postupku koji obuhvata eksternu i internu recenziju. Recenzenti su dužni da ukažu na moguću povredu etičkih normi u radu. Radove prvo pregledaju urednici. Urednik može odbaciti rad zato što ne izučava  tematiku časopisa ili zato što je lošeg kvaliteta pa se ne može uzeti u razmatranje. Radovi koji se smatraju pogodnim za pregled šalju se recenzentima. Recenzenti moraju da imaju više ili isto naučno zvanje u odnosu na autora. Recenzenti ne smiju biti iz iste institucije kao autor. S obzirom da svaki rad ima dva recenzenta, oni nisu poznati jedan drugom. Jedan od recenzenata mora biti eksterni. Prije donošenja konačne odluke o radu, recenzenti mogu ukazati na  izmjene i poboljšanja prije objavljivanja, ako je u svrhu poboljšanja kvaliteta časopisa.Ukoliko se recenzije ne poduraraju recenzentski odbor ili redakcija odlučuju o klasifikaciji naučnosti rada imajući u vidu više zvanje recenzenata. Ukoliko su recenzenti istog zvanja, odlučuje se u korist autora. Recenzenti ukoliko ukažu na moguće povrede etičkih normi u radu, rad se odbacuje. U svrhu poboljšanja kvaliteta časopisa urednik i članovi uredništva mogu tražiti poboljšanje rada sve do trenutka objavljivanja.

Odgovornost autora

Prvi autor pismenom izjavom potvrđuje da je rad autorsko djelo. Autori moraju da potvrde da njihov rad nije predhodno objavljen u nekoj drugoj publikaciji. Autori moraju da potvrde da se njihov rad ne razmatra za objavljivanje negdje drugdje. Autori su dužni da navedu sve literarne izvore koje su koristili prilikom pisanja rada.

 1. Akademik prof.dr  Miodrag Simović (BiH)
 2. Prof dr Milenko Kundačina (BiH)
 3. Prof. dr Aleksandar Jugović (R. Srbija)
 4. Prof.dr  Ruža Tomić (BiH)
 5. Prof. dr Velimir Rakočević (Crna Gora)
 6. Prof.dr  Muhamed Omerović (BiH)
 7. Prof.dr  Snežana Mojsoska (Makedonija)
 8. Prof. dr Oliver Baćanović (Makedonija)
 9. Prof.dr Dragana Bašić (BiH)
 10. Prof. dr Goran Nedović (R. Srbija)
 11. Prof.dr Goran Bašić (Švedska)
 12. Prof. dr Goran Jovanić (R. Srbija)
 13. Prof.dr Brane Mikanović (BiH)
 14. Prof.dr Jasminka Zloković (R. Hrvatska)

Glavni i odgovorni urednik:

Prof.dr Nebojša Macanović, Curriculum Vitae

 

Urednici:

Prof. dr Jagoda Petrović, Curriculum Vitae

Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Banjoj Luci

Prof.dr Goran Jovanić, Curriculum Vitae

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Univerzitet u Beogradu

 

Naučni odbor:

Akademik prof.dr Miodrag Simović (Banja Luka – BiH), prof.dr Milenko Kundačina (Mostar-BiH), prof.dr Aleksandar Jugović (Beograd – Srbija), prof.dr Ruža Tomić (Mostar-BiH), prof.dr Velimir Rakočević (Podgorica – Crna Gora), prof.dr Muhamed Omerović (Tuzla-BiH), prof.dr Snežana Mojsoska (Skopje-Makedonija), prof.dr Oliver Bačanović (Skopje-Makedonija), prof.dr Dragana Bašić (Baja Luka-BiH), prof.dr Goran Nedović (Beograd-Srbija), prof.dr Goran Bašić (Växjö-Švedska), prof.dr Goran Jovanić (Beograd-Srbija), prof.dr Brane Mikanović (BiH), prof.dr Jasminka Zloković ( R. Hrvatska).

 

Recezentski odbor:

Akademik prof.dr Miodrag Simović (Banja Luka – BiH), prof.dr Velimir Rakočević (Podgorica – Crna Gora), prof.dr Jagoda Petrović (Banja Luka-BiH), prof.dr Refik Čatić (Zenica-BiH), prof.dr Vladimir Stojanović (Banja Luka-BiH), prof.dr Miodrag Romić (Banja Luka-BiH), prof.dr Petar Rajčević (K. Mitrovica-Srbija), doc.dr Nikolina Grbić- Pavlović (Banja Luka-BiH), prof.dr Husein Ljeljak (Mostar-BiH), doc.dr Slobodan Simić (Banja Luka-BiH), prof.dr Goran Nedović (Beograd-Srbija), prof.dr Muhamed Omerović (Tuzla-BiH), prof.dr Dragana Bašić (Banja Luka-BiH), doc.dr Kristina Bobrek Macanović (Banja Luka – BiH), prof.dr Goran Jovanić (Beograd-Srbija), doc.dr Vildana Pleh (Sarajevo- BiH), prof.dr Gordan Radić (Mostar – BiH), prof.dr Nebojša Macanović (Banja Luka-BiH), prof.dr Tatjana Gerginova (Skopje-Makedonija), doc.dr Mirjana Đorđević (Beograd-Srbija), prof.dr Nikola Findrik (Bihać-BiH), prof.dr Draženko Jorgić (Banja Luka-BiH), prof.dr Jasminka Zloković (Rijeka- R. Hrvatska), prof.dr Goran Bašić (Växjö-Švedska).

 

Lektor i korektor:

Nina Kujača

 

Tehnička priprema:

Oksana Bačinski

 

Štampa:

Markos

 

Za štampariju:

Igor Jakovljević

 

Tiraž:

200

 

Kontakt:

Branka Ćopića br.9

78 000 Banja Luka

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,

tel: +387(0)65 609 929

 

Svi su radovi recenzirani u dvostrukom anonimnom recenzentskom postupku koji obuhvata eksternu i internu recenziju. Recenzenti su dužni da ukažu na moguću povredu etičkih normi u radu.

All papers are reviewed in a double anonymous review process that includes an external and internal review. Reviewrs are obliged to point to any violation of ethical norms in papers.

Naučni skup “Društvene devijacije” se nalazi u drugoj kategoriji rang liste kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj.

 

Indexed in: